Pompa ciepła BPC X6

W marcu 2013 r. oferta Viteco wzbogacona została o nowy produkt – nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu urządzenie – pompę ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej Viteco BPC X6.

Pompa ciepła Viteco BPC X6 o mocy grzewczej 3,6 kW (pobór mocy elektrycznej 0,88 kW) pozyskuje energię cieplną zawartą w powietrzu atmosferycznym bądź wentylacyjnym budynku. Potrafi ona pozyskać do 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt przygotowania c.w.u. nawet do 80% w porównaniu z wykorzystaniem rozwiązań tradycyjnych. Innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w Viteco BPC X6 sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem COP (proporcja pomiędzy zużytą do zasilania urządzenia energią elektryczną a energią cieplną pozyskaną przez pompę ciepła z natury na cele grzewcze), który może wynosić nawet 1:4,5.

Wodę zgromadzoną w 200-litrowym, wykonanym ze stali nierdzewnej zbiorniku pompy ciepła Viteco BPC X6  możemy podgrzać do temperatury 60ºC, a z wykorzystaniem dodatkowej wbudowanej grzałki elektrycznej o mocy 2 kW nawet do temperatury 70ºC. Pompa ciepła Viteco BPC X6 z powodzeniem może stać się zatem jedynym źródłem ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. i zabezpieczyć nawet w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę typowego domu jednorodzinnego.

Wbudowana w zbiorniku pompy ciepła dodatkowa wężownica o powierzchni 1m2, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwia podłączenie do niej alternatywnego źródła ciepła (np. kotła gazowego lub olejowego, kotła na paliwa stałe, kominka z płaszczem wodnym, zestawu solarnego, itp.).

Automatyka pompy ciepła Viteco BPC X6 umożliwia sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła do podgrzewu wody zgromadzonej w zbiorniku urządzenia w trybie heater mode.

Tryb ten umożliwia alternatywne sterowanie grzałką elektryczną bądź zewnętrznym źródłem ciepła – w przypadku chęci eksploatowania zewnętrznego źródła ciepła wyłączone zostają pompa ciepła oraz grzałka elektryczna, a automatyka pompy ciepła przejmuje sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła (np. pompą cyrkulacyjną obsługującą wężownicę zbiornika).

Przykład: dodatkowa wężownica pompy ciepła Viteco BPC X6 połączona jest z kotłem stałopalnym. Obwód grzania c.w.u. może być sterowany z automatyki pompy ciepła – nie ma konieczności stosowania rozbudowanej automatyki kotła stałopalnego. Żądaną temperaturę c.w.u. ustawiamy w sterowniku pompy ciepła, a pompa cyrkulacyjna pracuje tak długo, aż zadana wartość temperatury zostanie osiągnięta, po czym wyłącza się. Pompa cyrkulacyjna zostanie ponownie uruchomiona, gdy temperatura c.w.u. obniży się o 5ºC w stosunku do wartości zadanej.

Łatwy montaż i obsługa urządzenia

Dzięki kompaktowej budowie pompy ciepła Viteco BPC X6 wszystkie prace instalacyjne ograniczone są do niezbędnego minimum. Montaż urządzenia sprowadza się do podłączenia hydraulicznego instalacji wodnej oraz wykonania kanałów doprowadzających i odprowadzających powietrze.

Również obsługa pompy ciepła Viteco BPC X6 nie sprawia użytkownikowi żadnych kłopotów – jest to możliwe za sprawą wielofunkcyjnego, intuicyjnego w obsłudze panelu sterowania z czytelnym kolorowym wyświetlaczem. Wystarczy raz ustawić żądaną temperaturę wody w zbiorniku!

Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach: od -7ºC do 43ºC.

Największe oszczędności w podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej uzyskuje się, gdy pompa ciepła Viteco BPC X6 wykorzystuje ciepłe powietrze wentylacyjne budynku.Oprócz podgrzewania c.w.u., wykorzystując pompę ciepła Viteco BPC X6 można z powodzeniem zrealizować także inne cele: osuszanie schładzanie, a nawet wymuszoną wentylację pomieszczeń.

Stosując projekt kanałów powietrza jak na powyższym rysunku, możemy osiągnąć uzysk ciepła odpadowego z pomieszczeń kotłowni i garażu, osuszyć pomieszczenie pralni i łazienki oraz schłodzić pomieszczenie gospodarcze i pokój. Cały „niedobór” powietrza na wlocie będzie uzupełniony czerpnią z zewnątrz, a cała „nadwyżka” będzie usunięta na zewnątrz budynku.

Czas podgrzewu wody w zbiorniku Viteco BPC X6

Czas podgrzewu zgromadzonej wody w zbiorniku pompy ciepła Viteco BPC X6 zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych/ otoczenia, zadanego poziomu temperatury wody w zbiorniku pompy ciepła, temperatury wody w momencie „startu” urządzenia oraz rozbioru/braku rozbioru wody ze zbiornika pompy ciepła. Orientacyjne czasy podgrzewu mogą kształtować się jak niżej – w tabelce.

Temperatura wody w zbiorniku pompy ciepła °C]

Czas podgrzewu

Pompa ciepła bez grzałki

[tryb AUTO MODE]

Pompa ciepła z grzałką

[tryb HEATER MODE]

35

2 h, 20 min

1 h, 30 min

45

3 h, 20 min

2 h, 10 min

50

4 h, 00 min

2 h, 30 min

55

4 h, 40 min

2 h, 40 min

60

5 h, 10 min

3 h, 05 min

65

5 h, 26 min *

3 h, 20 min

70

5 h, 40 min *

3 h, 40 min


* Wartości opisane gwiazdką dla trybu Auto Mode dotyczą łącznej pracy pompy ciepła + grzałka elektryczna. Jeśli w trybie Auto Mode będzie ustawiana temperatura wyższa niż 60 oC, wówczas automatycznie dla dogrzania wody uruchamiana będzie dodatkowo grzałka elektryczna. Pompa ciepła bez dodatkowego źródła ciepła wygrzewa wodę do temperatury 60oC.

Powyższych danych nie należy traktować jako parametrów stałych, gdyż są one zależne od zmieniających się warunków pracy pompy ciepła. Wartości zawarte w tabeli należy traktować jako orientacyjne.

Warunki testowania: temperatura powietrza wlotowego +15oC, wilgotność powietrza wlotowego 60%, temperatura wlotowa zimnej wody +10oC, przepływ wody  0 m3/h (brak rozbioru c.w.u.)

Najważniejsze cechy urządzenia:

• moc grzewcza pompy ciepła 3600 W,

• wbudowana dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 2000 W,

• wbudowane zabezpieczenie elektryczne chroniące urządzenie przed przepięciami i zwarciami,

• zasobnik c.w.u. o pojemności 200 l, wykonany ze stali nierdzewnej,

• dodatkowa wężownica o powierzchni 1 m2, wykonana ze stali nierdzewnej,

• temperatura c.w.u. (bez grzałki elektrycznej) 60ºC,

• maksymalna temperatura c.w.u. (z grzałką elektryczną) 70ºC,

• zakres temperatur powietrza dla pracy pompy ciepła: od -7ºC do 43ºC,

• natężenie dźwięku – 45 dB,

• wysokość pompy ciepła –1670 mm,

• waga pompy ciepła – 69 kg,

• atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,

• gwarancja podstawowa – 24 miesiące,

• gwarancja wydłużona – 5 lat (warunkowana corocznymi przeglądami serwisowymi).

Dodatkowe wyposażenie pompy ciepła Viteco BPC X6

Od początku 2014 roku pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej Viteco BPC X6 dostępna będzie w nowej odsłonie – z dodatkowym wyposażeniem. 

Na standardowym wyposażeniu znajdzie się dodatkowy panel sterowniczy, który będzie umożliwiał sterowanie urządzeniem z innego pomieszczenia niż kotłownia (np. pokój, itp.). Takie rozwiązanie sterowania urządzeniem zdecydowanie podniesie komfort obsługi dla wszystkich tych Klientów, u których montaż pompy ciepła odbywa się w nisko położonych piwnicach, odległych pomieszczeniach, oddzielnych budynkach gospodarczych, itp., gdzie bieżąca obsługa urządzenia jest znacząco utrudniona.

Dodatkowy panel – po opcjonalnym podłączeniu – przejmie podstawowe funkcje regulacji pompą ciepła oraz pozwoli na kontrolę aktualnego stanu jej pracy. Funkcje realizowane poprzez dodatkowy sterownik to: włączanie i wyłączanie pompy ciepła, możliwość wyboru trybu pracy: automatyczny (AUTO MODE) – ekonomiczny (ECON MODE), zmiana zadanej temperatury wody gromadzonej w zbiorniku, ustawianie przedziałów czasowych programatora, podgląd na aktualne temperatury powietrza wlotu i wylotu z pompy ciepła, ręczne wymuszanie trybu odszraniania, sygnalizacja wszelkich stanów alarmowych. Ingerencja w parametry serwisowe wciąż będzie możliwa jedynie poprzez panel sterowniczy zamontowany na pompie ciepła. Podłączenie dodatkowego sterownika odbywa się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia – istnieje możliwość wydłużania przewodu łączącego do 20 mb. Montaż sterownika powinien odbywać się na nienasłonecznionych ścianach.

Pompa ciepła Viteco BPC X6 standardowo już wyposażona jest w dodatkowy kabel elektryczny, który służy do podłączenia zasilania i sterowania dodatkowego, zewnętrznego źródła ciepła podłączonego do wężownicy zbiornika pompy ciepła (np. pompa wodna kotła stałopalnego, kominka z płaszczem wodnym, itp.). Za pomocą tego kabla możemy z poziomu pompy ciepła sterować pracą zewnętrznego źródła ciepła w taki sposób, by niezmiennie utrzymywać stałą, zadaną temperaturę wody w zbiorniku. Za aktywację tej funkcji odpowiadają dwa parametry automatyki pompy ciepła: tryb pracy HEATER MODE oraz parametr serwisowy F62. Po podłączeniu dodatkowego kabla i chęci skorzystania z tej opcji należy przestawić tryb pracy pompy ciepła na HEATER MODE oraz w parametrach serwisowych zmienić pozycję F62 na 1 (fabryczna nastawa to F62 = 0). Parametr F62 odpowiada za wybór źródła ciepła do ogrzewania wody: F62 = 0 oznacza pracę pompy ciepła i grzałki elektrycznej wbudowanej w zbiorniku (na dodatkowym kablu elektrycznym nie pojawi się napięcie elektryczne), natomiast F62 = 1 oznacza wyłączenie pracy pompy ciepła i grzałki oraz aktywowanie sterowania zewnętrznym źródłem ciepła. W takim trybie pracy na dodatkowym kablu będzie pojawiało się napięcie elektryczne, by utrzymać zadaną temperaturę wody zbiornika zadaną w automatyce pompy ciepła (np. będzie włączała się pompa wodna kotła stałopalnego).

Jeśli natomiast nie ma potrzeby wykorzystywania tej funkcji sterowania, możemy dla zapewnienia bezpieczeństwa odpiąć dodatkowy kabel (połączenie kabla z pompą ciepła odbywa się za pomocą gniazdo-wtyczka).

Funkcja ta jest idealną alternatywą dla takich systemów grzewczych, w których problemem jest rozwiązanie sterowania priorytetem ciepłej wody użytkowej, np. złożone, rozbudowane systemy grzewcze z wieloma źródłami ciepła, czy nawet proste systemy grzewcze z ograniczoną automatyką sterującą. W takich układach zawsze pozostaje pytanie, które z urządzeń i jaka automatyka ma sterować przygotowaniem c.w.u.? Pompa ciepła Viteco BPC X6 jest odpowiedzią na ten problem, gdyż w pełni przejmuje zarządzanie c.w.u., oferując sterowanie pompą ciepła i zewnętrznym źródłem ciepła w jednym!

Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews